100% сигурно пазаруване

Рекламация и гаранция на продукта

В Promogumi.bg Ви даваме същата гаранция, както и в обикновен, неелектронен магазин!

МЕДИНА МЕД ООД не е производител на предлаганите стоки, а единствено търговец. Гаранцията, която се разглежда, е предоставена от името на производителя и за негова сметка. Периодът на гаранцията е 24 месеца от датата на закупуване на стоката.

Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция, съгласно и по реда на Закона за защита на потребителите, при което продавача отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Основата за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. фактурата. При рекламация на стоката, клиентът следва да се свърже с оператора, обслужващ Магазина чрез:

  • контактната форма от Интернет страницата;
  • електронната поща на адрес: info@promogumi.bg.

След изпращането на информацията се свържете с Магазина на телефон 0700 20 722 за уговаряне посещението на куриер, който да транспортира рекламираната гума до склад на Promogumi.bg

Гаранцията се предоставя за период от 24 месеца от датата на покупка, но за не по-дълъг период от момента на износване на протектора, което се вижда от индикатора за износване на протектора (TWI). Гаранцията включва единствено дефекти по вина на производителя, т.е. фабрични дефекти. Едностранно или частично износена до стойността на TWI гума се смята за напълно износена и не подлежи на гаранция.

Гаранцията не обхваща дефекти, които са причинени от:

  • механична повреда (пробиване, прерязване)
  • неправилна експлоатация
  • неправилен монтаж
  • лошо техническо състояние на превозното средство

Срокът за разглеждане на рекламацията е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока от страна на Магазина или куриера, изпратен да транспортира стоката за сметка на Магазина.

Рекламацията ще бъде призната при всеки случай на установяване на фабричен дефект (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията). В случай на признаване на рекламация, клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока.

Фирма МЕДИНА МЕД ООД не носи отговорност за загуба на време и създадено неудобство, причинено от времето на престоя на автомобила, както и за други вреди, представляващи резултат от дефекти на продукта при проведения процес на рекламация.

Тук можете да изтеглите гаранционна карта.

Съвет:

Проверявайте всяка пратка. Моля, подробно огледайте пратката, независимо от начина на доставка.

Ако пратката е повредена, следва незабавно да се свържете с оператора на Интернет-магазина и да уточните подробности по връщането и/или подмяна на повредената стока.

За повече подробности, прочетете Общите условия!