100% сигурно пазаруване

Как работи един SSL сертификат

Въпреки, че един SSL сертификат се инсталира на хостинг сървъра, на който се намира уебсайтът, сложният механизъм на SSL-протокола остава на заден фон и е невидим за клиентите. Техният браузър автоматично им назначава собствен идентификатор и ги уведомява, че използват криптирана връзка. В почти всички браузъри съобщението„В момента използвате криптирана връзка“ се появява в горния ляв ъгъл на адресното поле на браузъра Ви.

Винаги можете да различите кога един уебсайт използва SSL, който SSL се идентифицира от зелената или синята икона, появяваща се в горния ляв ъгъл в адресното поле на браузъра. Освен това, адресът на уебсайта бива променян от http:// протокол на https://.

Пример:

Цветът на иконите на един SSL-сертификат всъщност имат голямо значение. Именно цветът показва какъв тип е сертификатът. Сертификатите се разделят на два типа - единият тип се издава на физически лица, а другият - на юридически лица.

Ако е инсталиран правилно, един типичен сертификат съдържа информация за Вашия домейн, името на компанията Ви, Вашия адрес, град, област и държава. Допълнителна информация в SSL-а е неговата дата на изтичане и детайлите за организацията, от която е издаден. Когато един уебсайт с инсталиран SSL бива отворен, първото нещо, което браузърът автоматично проверява, е дали той не е изтекъл, коя организация го е издала, дали браузърът може да се "довери" на тази организация и дали самият сертификат е издаден за текущо използвания уебсайт. Ако дори един от тези критерии не бъде покрит, браузърът Ви автоматично ще покаже съобщение, че има нещо нередно с този сертификат.