100% сигурно пазаруване

Администратор на личните данни

Личните данни, които клиентите предоставят на Магазина, се обработват от Медина Мед ООД.

Медина Мед ООД е регистрирана като Администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни под номер 317670 (изтеглете удостоверение тук)

При подаване на заявка в Магазина за доставка  клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в нашата базата данни и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването на личните данни от страна на клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

Подадените лични данни се използват единствено за реализиране на договора.

Личните данни не се предоставят на трети лица за маркетингови цели.

Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските фирми, които ще Ви доставят стоките. Тези фирми могат да използват Вашите данни само за обработка на поръчката, но не и за други цели.

С Ваше съгласие ще използваме Вашия имейл адрес, за да изпратим нашия бюлетин. Ако не желаете да го получавате, Вие можете да го откажете по всяко време.

Поверените ни лични данни се съхраняват и защитават съгласно принципите, определени от действащите правни норми - Закон за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г. (Обнародван в ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002 г. с по-късни изменения).