100% сигурно пазаруване

Политика по поверителност

За политиката по поверителност и техническото обслужване на Promogumi.bg - наричан по-нататък „Магазин“, отговаря фирма Медина Мед ООД със седалище: Република България, гр. Стара Загора, ул. Христо Ботев 123А, регистрирана в Агенция по вписванията с идентификационен номер 123737210, легитимираща се с Данъчен номер BG123737210 и наричана по-нататък „Собственик“.

Собственикът събира и съхранява необходимите данни на лицата, които използват Интернет страниците на Магазина („Потребители“). Собственикът се грижи личната информация за Потребителите да е защитена и да не става достоянение на трети лица. Това се прави с цел Потребителите да са доволни и спокойни, а също така и законът да е спазен.

Всички служители на Медина Мед ООД се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща клиентите на фирмата.

Медина Мед ООД осигурява на клиентите на Магазина пълен достъп до своите данни, както и възможност за тяхната промяна или премахване в който и да е момент.

Клиентът на Магазина може във всеки един момент да премахне своя акаунт или да се откаже от получаването на информация на електронната поща. В административния панел на сайта клиентът ще намери всички необходими инструменти за управление на своя потребителски профил и поръчките, като в това число ще получи и възможност за проверка на историята на своите поръчки и свързаните с тях плащания.

Регистрацията в Promogumi.bg е свързана с подаване на ограничено количество данни и е напълно безплатна и доброволна. Попълването на данни е въпрос на свободно желание и осмислен избор на Потребителя. Подаването на непълни или неверни данни може да доведе до невъзможност да се реализира дадена поръчка.

Данните, подадени по време на регистрацията, се обработват само и единствено с разрешението на Потребителя. Чрез попълването на данните, които са основа за реализирането на поръчката, купувачът изразява съгласието си за вписването на личните си данни в базата данни на Магазина, както и за тяхното обработване от страна на Собственика. Това се извършва с цел реализиране на поръчката, в т.ч. и за извършване на проверка на данните, свързани с поръчката, както и с информирането за етапите на реализиране на поръчката, а също така и с цел изпращането на друга информация, свързана с Магазина и неговата оферта. Подаването на лични данни от страна на купувача е доброволно, но при отказ от негова страна да предостави тези данни, това може да доведе до невъзможност за обработка на поръчката.

Когато се регистрира, за да получава периодичните бюлетини на Магазина, Потребителят изразява своето съгласие за добавяне на неговия адрес и  електронна поща (имейл) към списъка на получателите на бюлетини на Магазина. Всички имейл адреси, изпратени на Собственика, съгласно закона за опазване на личните данни, няма да бъдат предоставяни на трети лица. Винаги можете да откажете получаването на бюлетина чрез Интернет страницата на Promogumi.bg.

С включването Ви към нашата база данни ни се предоставя възможност да направим маркетингово изследване, на база на което ще визуализираме потребностите на Потребителите, а това ще доведе до по-добро позиционирена на Магазина и неговите оферти. А това от своя страна ще повиши компетентността и осведомеността на оператора на Магазина.

Когато взема участие в конкурс, който се организира на Интернет страниците на Магазина, Потребителят доброволно предоставя своите координати за контакт, които ще бъдат използвани единствено с цел доставка на наградата.