100% сигурно пазаруване

Възстановяване на средства

Promogumi.bg разглежда два случая, при които е възможно възстановяване на средства.

1. Възстановяване на средства, свързано с правото на Клиента да се откаже от купената стока.

Правото на отказ се предоставя съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителя. Клиентът не е длъжен да посочи причината за връщане. С цел подобряване на обслужването и за организиране на възстановяването на платените средства, Магазинът изисква попълването на специален формуляр в срок преди изтичането на 7-дневния период по правото на Клиента на отказ.

За да улесни Клиентите си, Магазинът ще изпрати куриер за собствена сметка да вземе стоката.

Възстановяването на сумата става в срок от 14 дни от получаването на стоката в наш склад. За приемането на стоката ще Ви уведомим по e-mail. Парите се възстановяват на посочената от Вас във формуляра банкова сметка.

От описаната по-горе процедура има две изключения:

  • когато доставката касае стоки, изпълнени по спецификация на клиента. Това включва всички доставки на гуми, които Магазинът извършва съгласно индивидуални заявки на свои клиенти и
  • когато клиентът е юридическо лице, т.е. не е потребител по смисъла на §13, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на потребителя и съответно не може да се възползва от правото на отказ.

2. Възстановяване на средства, свързано с одобрение на рекламация.

В случай на признаване на рекламация, клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока.

При всички положения на възстановяване на средства, въз основа на призната рекламация, клиентът е длъжен да предостави на Магазина документа за покупката на стоката. Периодът за възстановяване на средства е 14 дни след признаване на рекламация от страна на отговорен орган. Повече за условията на рекламация можете да прочетете в §11 - "Рекламация и гаранция на продукта" от „Общите условия“.