100% сигурно пазаруване

Какво представлява SSL

Абревиатурата SSL на английски език  означава Secured Sockets Layer. Накратко SSL представлява сертификат, служещ за криптиране на връзката между хостинг-сървъра, на който се съхранява информацията, и браузъра на посетителя на самия уебсайт. Тази криптирана връзка предоставя сигурен достъп до лична информация, която не трябва да става достояние на трети лица. SSL е технология, вече използвана от милиони уебсайтове, чрез която те осигуряват защита на онлайн транзакциите на своите клиенти.

Предимства на SSL сертификата

  • Предоставя сигурна и криптирана връзка
  • Защита на личните данни от евентуална  атака. Такава атака например може да бъде активирана, ако базата данни на Вашия уебсайт съдържа информации с номерата на кредитните карти.